Jak Zarabiać 300$ Dziennie

Warunki i Zasady

Warunki

Uzyskując dostęp do niniejszej Strony Internetowej, Użytkownik akceptuje postanowienia poniższych Warunków i Zasad korzystania ze Strony, wszelkie prawa i przepisy mające zastosowanie w tym przypadku oraz wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności z tytułu przestrzegania odpowiednich przepisów prawa danego regionu. W przypadku braku zgody na którykolwiek z Warunków, Użytkownik nie może korzystać ani uzyskiwać dostępu do niniejszej Strony. Materiały umieszczone na Stronie są chronione przez odpowiednie przepisy dotyczące praw autorskich oraz znaków handlowych.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Materiały znajdujące się na tej Stronie są udostępniane bez żadnych gwarancji. Właściciel i Administrator nie udzielają żadnych gwarancji – pisemnych bądź domniemanych – i niniejszym zrzekają się i negują wszelkie gwarancje, zarówno domniemane, jak też gwarancje przydatności handlowej, użyteczności w danym celu, a także nienaruszania zasad własności intelektualnej lub innych zasad prawnych. Ponadto, nie udziela się żadnych gwarancji, jak też nie zapewnia o trafności i przydatności, zarówno wyników, jak i materiałów umieszczonych na tej Stronie lub innych treści związanych z tymi materiałami, jak też przydatności i trafności innych witryn internetowych, do których odnośniki można znaleźć na niniejszej Stronie.

Poprawki i błędy

Materiały umieszczone na naszej Stronie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub związane z grafiką. Nie udziela się żadnych gwarancji odnośnie trafności, kompletności i aktualności materiałów umieszczonych na stronie. MarkManson.net może wprowadzić zmiany do materiałów umieszczonych na tej Stronie bez uprzedniego powiadomienia. Jednocześnie MarkManson.net nie zobowiązuje się do wprowadzania jakichkolwiek aktualizacji materiałów.

Modyfikacje warunków korzystania ze strony

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji Zasad i Warunków korzystania z niniejszej Strony bez uprzedniego informowania. Korzystając z tej Strony Internetowej, Użytkownik wyraża akceptuje aktualną wersję Warunków i Zasad korzystania ze Strony.