Jak Zarabiać 300$ Dziennie

Jak wyeliminować ryzyko w czasie handlu?

Strategia odwrócenia ryzyka sprowadza się do stosowania techniki handlu ukierunkowanej na odwrócenie ryzyka w trakcie handlu. Jest to uważane za „strategię typu hedging”, jednak nosi ona większe znamiona arbitrażu, ponieważ wymaga ona zarówno kupna, jak i sprzedaży opcji walutowych w tym samym czasie, bez płacenia dodatkowych kosztów.

Strategia ta może przynosić zyski bez zwiększania kosztów. Może ona jednak być nieco skomplikowana i wymagać nauki od nowych traderów. Oswojenie się ze strategią odwrócenia ryzyka może wymagać czasu, jednak strategia jest tego warta.

strategia_hedging

Aby przedstawić funkcjonowanie tej strategii należy założyć, że wybrane środek inwestycyjny będzie zyskiwał na wartości. Zwykle traderzy wykupują opcję long w przypadku tego typu środków.

Niestety tego typu działanie wymagałoby większego kapitału. Zamiast wykupywać jakąś opcję, można skorzystać ze strategii odwrócenia ryzyka bez ponoszenia dodatkowego kosztu, jednak otrzymując identyczny rezultat jak w przypadku wykupienia opcji na wybrany środek i korzystając na możliwości wystąpienia gwałtownego spadku kursu danego środka inwestycyjnego na rynku.

Aby strategia ta przyniosła efekt, trader musi wyprzedać opcję put (sprzedaży) typu out of money (poza ceną) na dany środek, jednocześnie wykupując opcję call (kupna) również typu poza ceną – za każdym razem dla tego samego środka. Koszt zakupu opcji call zostanie zniesiony przez sumę otrzymaną ze sprzedaży opcji put.

Zakup opcji call będzie miał taki sam skutek jak wykup inwestycji, ponieważ zapewni zysk w przypadku w przypadku gdy kurs zacznie wzrastać zgodnie z oczekiwaniami. Ruch ten w istocie naśladuje wykup pozycji długiej. W teorii, kiedy cena zaczyna wzrastać, opcja call nabiera wartości, natomiast opcja put traci. To doskonały sposób na na zysk bez ponoszenia kosztów.

Inwestorzy, którzy otworzyli pozycje dla któregoś środka mogą skorzystać z tej strategii, aby zabezpieczyć te pozycje bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Najlepsze w tym jest to, że potencjał zysków nie ma granic. Są to powody dla których strategia odwrócenia ryzyka stanowi ulubioną strategię inwestorów, pomijając fakt, że można stosować ją w przypadku dowolnej inwestycji.

Strategia odwrócenie ryzyka może zostać użyta niezależnie od otwartej pozycji. Może zostać zastosowana w przypadku handlu z użyciem dźwigni (lewaru). Wystarczy po prostu wykupić opcję call i jednocześnie sprzedać opcję put – jeśli spodziewamy się wzrostu kursu, jak pokazano w powyższym przykładzie. Można również wykupić opcję put i sprzedać opcję call, jeśli spodziewamy się spadku kursu.

Jedyny potencjalny problem związany z tą metodą to wymagana czasem przez inwestorów wyższa kategoria, którą musi posiadać inwestor, aby móc korzystać z tej strategii. Sprawdź, czy Twój broker internetowy wymaga posiadania wyższego poziomu konta, aby można było stosować strategię odwrócenia ryzyka.

Ciekawe Posty:

468 ad
Read previous post:
Czym są konta demonstracyjne I dlaczego są one istotne?

Niedawno usłyszeliście o opcjach binarnych. Nie rozumiecie ich w pełni; czym dokładnie są, jak się nimi handluje, jak traderzy śledzą...

Close