Jak Zarabiać 300$ Dziennie

Polityka Prywatności

Bardzo zależy nam na prywatności Użytkowników. W związku z tym, stworzyliśmy zasady Polityki Prywatności, tak aby Użytkownicy mogli zrozumieć jak zbieramy informacje osobiste, korzystamy z nich, jak je przesyłamy i kiedy je ujawniamy. Poniższe punkty opisują naszą Politykę Prywatności.

  • Przed lub w trakcie zbierania informacji osobistych, stwierdzimy jaki jest cel zbierania tych informacji.
  • Zbierzemy i wykorzystamy informacje osobiste tylko i wyłącznie w celu wypełniania celów przez nas określonych oraz innych związanych z nimi celów, o ile nie otrzymamy zgody danej osoby na ich inne użycie lub też nie zostaniemy wezwani do ujawnienia danych na wniosek sądu lub innych organów bezpieczeństwa i sądownictwa.
  • Będziemy przechowywać informacje osobiste tylko tak długo jak będzie to konieczne celem wypełnienia określonych zadań.
  • Będziemy zbierać informacje osobiste w uczciwy i mieszący się w granicach prawa sposób, tam gdzie to konieczne, zgodnie z wiedzą i pozwoleniem danego Użytkownika.
  • Zebrane dane osobowe powinny być zgodne z celem do którego zostaną wykorzystane i powinny być dokładne, pełne i aktualne w stopniu umożliwiającym ich wykorzystanie do tych celów.
  • Będziemy chronić dane osobowe korzystając z odpowiedniego rodzaju środków bezpieczeństwa, zabezpieczając dane przed utratą, kradzieżą, a także dostępem osób niepowołanych, ujawnieniem danych, ich kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
  • Zamieścimy ogólnie dostępne dla Klientów informacje na temat naszej polityki oraz stosowanych praktyk w zakresie zarządzania informacjami osobistymi.

Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność w zgodzie z tymi zasadami w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji osobistych.